Recents in Beach

header ads

Kenapa Melayu Ketinggalan?!

Jumlah penduduk Malaysia adalah 28.3 juta yang mana 67.4% merupakan kaum bumiputera, dimana 56.4% terdiri daripada Bumiputera Melayu dan 11% dari Bumiputera Lain. Kira kira 24.6% daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina. Kaum India pula merangkumi 7.3% daripada penduduk Malaysia. Jadi, jumlah kaum bumiputera adalah hampir 3/4 daripada jumlah penduduk di Malaysia.

Jumlah penduduknya begitu besar namun pencapaian kaum bumiputera masih jauh ketinggalan berbanding dengan kaum-kaum yang lain lebih-lebih lagi kaum Cina. Mengapa ini terjadi? Salah siapakah ini?


للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Post a Comment

0 Comments