Recents in Beach

header ads

Tian Chua Babi Komunis - Anonymous


Sedutan video seorang individu yang mengelarkan Tian Chua sebagai "Babi Komunis" kerana sikap Tian Chua sendiri yang sering mempelekehkan kedaulatan undang-undang dan institusi Polis di Malaysia.


للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Post a Comment

0 Comments